Szkoła dla Niesłyszących – Bursa, Turcja – część IV