Cesarskie cięcie: dzieci nie mogą być zabierane od matek?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Rzecznik Praw Pacjenta o rozdzielaniu matek i dzieci

Źródło: onet.pl