Młodzi ludzie oskarżają Europe w sprawie klimatu

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Portugalczycy pozwali Polskę i 32 inne kraje. Jedna ze skarżących ma 8 lat

Źródło: polsatnews.pl