Od października studenci wracają na studia?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Minister chce, by studenci w październiku wrócili na uczelnie

Źródło: rmf24.pl