Akcja policji w całej Europie – uważaj!

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Polska policja włączy się do działań

Źródło: autokult.pl