Za pobyt w szpitalu psychiatrycznym dostanie odszkodowanie

• Za kradzież kawy osiem lat spędził w psychiatryku. Dostanie miliony odszkodowania

Źródło: tvp.info