Dopisywał „X” na kartach głosowania

• Dopisywał znak”X” na kartach wyjętych z urny. Usłyszał zarzut

Źródło: rmf24.pl