Decyzje spontaniczne dają więcej szczęścia?

• Udowodniono, że podejmowanie spontanicznych decyzji może być kluczem do szczęścia

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl