Bon turystyczny 500+ tylko dla dzieci?

• 500 plus na turystykę do wykorzystania tylko w polskich firmach

Źródło: businessinsider.com.pl