Na Ukrainie rośnie bezrobocie

• Ukraina: Najwyższe bezrobocie od 15 lat

Źródło: rmf24.pl