W Austrii lockdown i masowe testowanie?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Austria wprowadza całkowity lockdown

Źródło: businessinsider.com.pl