Trump – zakaz inwestowania w akcje Chin

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• USA. Trump zakaże inwestowania amerykańskich środków w akcje chińskich firm

Źródło: interia.pl