Mieszkanie wśród zieleni pomaga rzucić palenie

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zamieszkaj wśród zieleni – rzucisz palenie

Źródło: tvp.info