Muzułmanie potępiają Francję

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Francja potępiona przez muzułmanów ostrzega swoich obywateli

Źródło: o2.pl