Zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zmieniają się zakupowe zwyczaje Polaków

Źródło: interia.pl