W Czechach częściowy lockdown

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Nasi sąsiedzi się zamykają. Na czym polega częściowy lockdown u Czechów?

Źródło: fakt.pl