Zwolnienie z obowiązku noszenia maseczki – dla kogo?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Kto wystawia zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku noszenia maseczki?

Źródło: radiozet.pl