Czesi kończą produkować Lentilky?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czesi przestaną produkować Lentilky

Źródło: rmf24.pl