Chętniej kupujemy używane ubrania

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Przez pandemię chętniej kupujemy ubrania z drugiej ręki

Źródło: tvp.info