Unia Europejska kupuje lek: remdesivir dla wszystkich państw

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• KE podpisuje umowę na dostawę Remdesiviru. Lek wkrótce trafi do Polski

Źródło: rmf24.pl