Śmiech to zdrowie

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: tvp.info