Przed śmiercią nagrała w szpitalu…

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Brak słów! Przed śmiercią nagrała, co się działo w szpitalu

Źródło: o2.pl