Emerytura w wieku 53 i 58 lat?

• Polki pójdą na emerytury w wieku 53 lat, a Polacy 58? Kto zapracuje na świadczenia i opiekę zdrowotną?

Źródło: nowiny24.pl