2:25

Wojsko Polskie się rozpada

1:39

Etapy rozpadu związku