1:50
2:13
1:34
5:54
4:33
1:39
2:42
1:33
3:48
9:19
2:57
3:37

Koszty reklamacji

2:32

Forma złożenia reklamacji

2:51

Rękojmia

3:12