2:15
1:12

Oszust sprzedaży laptopów

1:16
1:50

Upozorował porwanie

15:14
3:43