2:00
1:25
1:59
2:32

Lot odwołał 7 rejsów

1:28
2:46