1:59
2:00
2:46
2:32

Lot odwołał 7 rejsów

1:25
1:28