2:57
1:54
9:19
9:16
3:37

Koszty reklamacji

2:51

Rękojmia

2:40
1:35

Żądania konsumenta

2:48

Gwarancja

6:16
5:34
2:38
3:59

Wymiana lub naprawa towaru

3:54
4:01
3:05

Rękojmia czy gwarancja

1:08
1:29
2:39

Okres ochrony gwarancyjnej

1:38

Gwarant

1:58

Reklamacja montażu

1:44

Forma gwarancji

2:36