3:54
1:35

Żądania konsumenta

1:58

Reklamacja montażu

3:05

Rękojmia czy gwarancja

9:16
1:38

Gwarant

5:34
2:10

Reklamacje

2:57
4:01
3:59

Wymiana lub naprawa towaru

2:48

Gwarancja

9:19
6:16
2:32

Forma złożenia reklamacji

2:40
2:38
1:54
4:40

Okres rękojmi

2:39

Okres ochrony gwarancyjnej

2:36
1:29
2:51

Rękojmia