1:54
2:26
3:48

Czy czyścisz telefon?

1:22

Czyste ekrany – Rewolucja

3:21