1:36
2:23
3:03
1:43

Epidemia odry w Bułgarii

1:26
3:01
1:34