O PROJEKCIE     AKTUALNOŚCI     FILMY    GALERIA    WSPÓŁPRACA    KONTAKT

WYBORY SAMORZĄDOWE    WYBORY PREZYDENCKIE    WYBORY DO SEJMU I SENATU

 

Co musisz wiedzieć zanim pójdziesz na wybory samorządowe?

W wyborach samorządowych będziesz mógł oddać głos na:

 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich
 • radnych do rady miejskiej
 • radnych do rady powiatu
 • radnych do sejmiku województwa

Pakiet wyborczy składać się będzie z czterech różnych kart:

 • karta biała – karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu oraz rad miasta na prawach powiatu
 • karta żółta – karta do głosowania w wyborach do rady powiatu
 • karta niebieska – karta do głosowania w wyborach do sejmików województw
 • karta różowa – karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Liczba mandatów jest zależna od liczby mieszkańców w danej gminie.

Wybieramy:

 • 15 radnych w gminach do 20.000 mieszkańców
 • 21 w gminach do 50.000 mieszkańców
 • 23 w gminach do 100.000 mieszkańców

W gminach niebędących miastami na prawach powiatu panuje system wyborczy większościowy. W każdym okręgu wyborczym wybierany jest tylko jeden kandydat. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów od wyborców w danym okręgu. Wprowadzenie okręgów jednomandatowych pozwoli na wzmocnienie relacji kandydat-wyborca.

W wyborach do rad miasta na prawach powiatu, rad powiatu, sejmików województw występuje proporcjonalny system wyborczy. W okręgu wielomandatowym wyborca może zagłosować na kilku kandydatów (w zależności od możliwej do uzyskania ilości mandatów w danym okręgu). Wyborcy głosują na listy kandydatów, które zostały wcześniej zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej przez komitety i partie polityczne

Podczas wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta głosujemy na wybranego kandydata. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzymała więcej niż 50% głosów. Jeżeli żadna z osób na liście nie otrzymała większościowego poparcia – organizowana jest II tura wyborów, w której rywalizują między sobą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Wójtem, burmistrzem lub kandydatem zostaje osoba, która otrzyma większą liczbę głosów. W wyborach samorządowych II tura wyborów odbędzie się 2 tygodnie później czyli 30 listopada 2014 roku.

Pamiętaj o świadomym i przemyślanym wyborze kandydatów. Przed wyborem osoby, na którą oddasz swój głos zapoznaj się z kandydatem. Sprawdź jego wcześniejsze działania podejmowane w Twoim regionie, przeczytaj program wyborczy, zapoznaj się z ofertą kontrkandydatów. Wybierz najbliższego Twoim poglądom kandydata i zagłosuj!