Głusi seniorzy – przewodnikami w muzeum – zapraszamy