2:27
3:30
2:28
11:30
4:10
1:08
2:39

Okres ochrony gwarancyjnej

2:36
2:38
3:32