1:56

Nagana za katar?

2:59

Bunt dyrektorów szkół

2:36
1:29
2:04
1:41
2:26
3:13
2:51
5:19

Zima paraliżuje Europę

2:25

Pomysły MEN

1:16
1:47
1:59

Uczeń stracił oko