1:31

IKEA pomaga bezdomnym psom

2:34

Znowu pies uratował Polaka

1:53