1:48
17:09
3:07
2:34

RODO w pociągu?

1:37

Wirusy jako RODO

2:36
2:11
4:16

RODO – co to jest?

1:35