13:50
2:31
3:34
2:11
3:33

Ważne Info dla Głuchych