Międzynarodowy Dzień Głuchych

17:25

Co słyszą głusi?