3:44
4:29
3:34

Netflix traci miliony

2:33
6:05
4:22
2:47

Komornik u Lecha Wałęsy

3:13
4:46
3:04
1:44

Bez pieniędzy w 5 minut

10:14
11:26
1:48

Rachunek Eurokonto Intro

1:28