3:38
2:24
1:59
2:21
3:02
1:48
1:49
2:21
2:47

Komornik u Lecha Wałęsy

4:22

Niepłacone alimenty

4:20

Wyciek danych z bazy PESEL?

5:42

Komornicy do zmiany!