Kolizja radiowozu. Policjant zapłacił mandat

1:25