9:19
4:01
5:34
3:05

Rękojmia czy gwarancja

3:54
1:08
1:29
2:39
1:54
2:40
2:48

Gwarancja

2:57
1:38

Gwarant

1:58

Reklamacja montażu

3:37

Koszty reklamacji

1:44

Forma gwarancji

2:36
4:40

Okres rękojmi

2:38
2:32
6:16
3:59
1:35

Żądania konsumenta