9:19
4:01
5:34
3:05

Rękojmia czy gwarancja

3:54
1:08
1:29
2:39

Okres ochrony gwarancyjnej