Nasi tłumacze pomagają głuchym w szkole dla Głuchych w Kielcach

[poll id=”6177″]

[poll id=”6178″]

[poll id=”6179″]