Świętokrzyski Portal Informacyjny dla Głuchych – II Edycja

2:20
1:19
1:31
3:00

Akcja „Pluszowy Miś”

2:25
2:25
2:17
1:56
2:57
2:16
2:16
1:52
2:15
1:26
1:54
1:28
1:28
1:37
1:55
1:18
1:57
1:36
1:20