O NAS      AKTUALNOŚCI    NIE DYSKRYMINUJ    FILMY    SPOTY    ANKIETY    PUBLIKACJE    DORADZTWO

 

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” powstał w 1958 roku. Klub organizuje i prowadzi zajęcia rekreacyjne i sportowe wśród niesłyszących, w trakcie tej rehabilitacji sportowej zapewnia członkom Klubu warunki i możliwości do uprawiania sportu.

Istotnym elementem programu stowarzyszenia jest również aktywizacja społeczna i zawodowa osób niesłyszących. Pomagamy w poszukiwaniu pracy, organizujemy warsztaty, szkolenia zawodowe czy w znalezieniu miejsca na staż.

Organizujemy kursy Polskiego Języka Migowego Prowadzimy ogólnopolską telewizję internetową www.glusitv.pl gdzie wszystkie informacje prezentowane są w Polskim Języku Migowym. Zapewniamy internetowe poradnictwo prawne i obywatelskie za pośrednictwem kamery internetowej. Podążamy w innowacyjnych rozwiązaniach gdyż chcemy niwelować bariery w dostępie do informacji i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”
ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów
tel./fax 17/852-92-33, kom. 785-141-060
e-mail: [email protected]