Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe od 1.10.2015.

[poll id=”3061″]

[poll id=”3064″]

[poll id=”3067″]