Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji

[poll id=”2119″]

[poll id=”2122″]

[poll id=”2125″]